SEKIN Hoàn Thành Công Tác Đảm Bảo AN sự kiện “Diễn đàn kinh tế Việt – Hàn”, kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Bảo Vệ Yếu Nhân Và Sự Kiện của SEKIN Security

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội Hữu nghị Việt – Hàn (VIKOFA) và Tập đoàn truyền thông Herald đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2022. Sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

SEKIN Đảm Bảo AN sự kiện Diễn đàn kinh tế Việt – Hàn
Phó Chủ tịch Quốc Hội – Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc diễn đàn.

SEKIN Security được giao trọng trách đảm bảo an ninh toàn bộ sự kiện, đảm bảo an toàn cho các yếu nhân tham dự sự kiện.

With extensive experience in security training training and strict management of security human resources, the professional security force of Security Services Sekin Security will meet the needs of security guards. the strictest protection requirements of customers and partners. We are always aware of our responsibility and constantly innovate to improve the quality of security services to better serve our customers and partners.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *