SEKIN Thực Hiện Công Tác Triển Khai Mục Tiêu Kho Vận tại Quang Minh, Mê Linh

Ngày 01/01/2023, SEKIN Security đã hoàn thành công tác triển khai phương án nghiệp vụ đảm bảo an ninh tại mục tiêu kho vận tại Quang Minh, Mê Linh, Hà […]