Hoàn Thành Công Tác Triển Khai tại Phố Đi Bộ – Vinhomes Ocean Park

Ngày 01/12/2022, SEKIN Security đã hoàn thành công tác triển khai an ninh tại Phố Đi Bộ – Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.