KIỂM SOÁT CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀO – RA CÔNG TY

Kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào – ra là một trong những khâu quan trọng trong quy trình kiểm soát an ninh tại vị trí cổng của nhà máy, […]