Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ – Tháng 08/2022

Mô Tả Công Việc: Thực hiện triển khai và làm việc tại mục tiêu nhà máy theo sự phân công và chỉ đạo của cán bộ nghiệp vụ.   Chế […]