Job Archives

Toàn thời gian cố định
Hà Nội
Đăng 10 tháng trước

Mô Tả: Thực hiện các công tác tuyển dụng theo kế hoạch theo quy trình tuyển dụng của P. Nghiệp Vụ. Tìm kiếm, đề xuất các phương án, kênh tuyển …

Khu vực làm việc: Hà Nội & các vùng lân cận Mô Tả Công Việc: – Thực hiện triển khai và làm việc tại mục tiêu nhà máy theo sự …

Toàn thời gian cố định
Hà Nội
Đăng 12 tháng trước

Mô Tả: Kế Toán: Hạch toán số liệu liên quan đến nghiệp vụ kế toán, làm việc với cơ quan thuế khi cần. Rà soát, kiểm tra các nghiệp vụ …

Toàn thời gian cố định
Hà Nội
Đăng 1 năm trước

Mô Tả: Tìm kiếm, xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp nhu cầu tuyển dụng của công ty. Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo quy …

Toàn thời gian cố định
Đăng 1 năm trước

Khu Vực: Hà Nội Mô Tả Công Việc: Thực hiện triển khai và làm việc tại mục tiêu nhà máy theo sự phân công và chỉ đạo của cán bộ …

...

Theo ca, Toàn thời gian cố định
Bắc Ninh
Đăng 1 năm trước

Mô Tả Công Việc: Thực hiện triển khai và làm việc tại mục tiêu nhà máy theo sự phân công và chỉ đạo của cán bộ nghiệp vụ.   Chế …