Quy Định về Việc Đeo Thẻ Tên Của Cán Bộ, Nhân Viên tại SEKIN

Nhằm nâng góp phần cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành nội quy, Công Ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Sekin quy định về việc đeo […]