SEKIN Tư Vấn Hướng Nghiệp Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại Trung Đoàn Bộ Binh, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô

Ngày 04/01/2023, SEKIN Security đã có buổi tư vấn hướng nghiệp Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại Trung đoàn bộ binh, Bộ tư lệnh Thủ đô. Thông qua buổi […]