SEKIN Hoàn Thành Công Tác Đảm Bảo AN sự kiện “Diễn đàn kinh tế Việt – Hàn”, kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội Hữu nghị Việt – Hàn […]