Tin Tức & Sự Kiện

SEKIN Hoàn Thành Đảm Bảo An Ninh Sự Kiện “Triển Lãm Gian Hàng” – Taiwan Excellence

Tiếp nối nhiều sự kiện thành công và đem lại tiếng vang lớn, ngày 27/5/2023, Taiwan Excellence trở lại với hoạt động giao lưu văn hóa “Chương trình hòa nhạc” …

SEKIN Hoàn Thành Đảm Bảo An Ninh Sự Kiện “Triển Lãm Gian Hàng” – Taiwan Excellence Xem thêm »

SEKIN Tư Vấn Hướng Nghiệp Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại Trung Đoàn Bộ Binh, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô

Ngày 04/01/2023, SEKIN Security đã có buổi tư vấn hướng nghiệp Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại Trung đoàn bộ binh, Bộ tư lệnh Thủ đô. Thông qua buổi …

SEKIN Tư Vấn Hướng Nghiệp Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại Trung Đoàn Bộ Binh, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Xem thêm »