Tuyển dụng Chuyên Viên Tuyển Dụng

Mô Tả: Thực hiện các công tác tuyển dụng theo kế hoạch theo quy trình tuyển dụng của P. Nghiệp Vụ. Tìm kiếm, đề xuất các phương án, kênh tuyển […]