Hoàn Thành Công Tác Triển Khai Mục Tiêu KĐT tại VSIP Bắc Ninh

Ngày 12/04/2023, SEKIN Security đã hoàn thành công tác triển khai phương án nghiệp vụ đảm bảo an ninh tại mục tiêu công trường và khu đô thị tại VSIP, […]