SEKIN Hoàn Thành Đảm Bảo An Ninh Sự Kiện “Triển Lãm Gian Hàng” – Taiwan Excellence

Tiếp nối nhiều sự kiện thành công và đem lại tiếng vang lớn, ngày 27/5/2023, Taiwan Excellence trở lại với hoạt động giao lưu văn hóa “Chương trình hòa nhạc” […]