Shopping Mall Security Guard Services

Shopping Mall Security Guard Services

Các Trung tâm thương mại hoặc các siêu thị lớn thường là những nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng sơ hở để đánh cắp hàng hóa, sản phẩm, thực phẩm. Do đó, để đảm bảo an ninh, dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại sẽ là những gì khách hàng cần.

What is a shopping mall?

A shopping mall is a modern, multi-functional business organization including shops, service facilities, meeting rooms, halls or offices for rent, etc., built centrally and arranged in one or several public buildings. The adjacent architecture is called a commercial center.
The commercial center provides criteria for business area, civilized service methods, and is equipped with modern management and technical qualifications to ensure that it fully meets the needs of business development. of traders or businesses, and at the same time, satisfy customers' desires for goods and services.

Dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại

Because of the convenience and meeting almost all shopping needs of customers in just one destination, shopping mall models are increasingly developing in all major cities.

Security Goals:

 • The operation of controlling the number of people visiting and shopping.
 • Controlling sensitive goods at the counter.
 • Professional identification of suspicious objects, objects of theft, violation of regulations.
 • Cashier control operations make payment for customers.
 • Recognition of valid and invalid invoices and vouchers.
 • Nghiệp vụ kiểm soát nhân viên siêu thị, trung tâm thương mại vi phạm quy định.
 • Import and export control.
 • Nghiệp vụ xử lý đối tượng trộm cắp tại siêu thị, trung tâm thương mại.
 • Trực xử lý tín hiệu báo cháy;
 • Phòng ngừa cháy nổ;
 • Xử lý tình huống khẩn cấp.

Why should you use professional security services at shopping malls and supermarkets?

 • Since most of them are built in a centralized business model, shops, amusement parks, and shopping malls are all located in an open space, so there is a lot of risk of crooks stealing goods and equipment if There is no security force monitoring and patrolling continuously.
 • In shopping malls with a closed structure with a lot of flammable goods and materials, or restaurants with a high risk of fire, security forces and guards will have the role of checking fire prevention often. Regular patrols as well as patrols also help to solve incidents in time to avoid serious consequences to facilities, goods and people.
 • Trade centers often have many locations in a large space that customers need to go to, customers who have questions and need support will need an employee to answer questions and guide where to solve problems. . At that time, the guards will be the ones responsible for implementation.
 • Protecting trade centers and supermarkets not only has the above jobs, but also checks goods in and out of warehouses and factories, as well as supports employees in carrying heavy objects or Check stock status to easily control quantity.
 • Thus, when there is a security force working, it will be easier to solve the problems and risks encountered during the operation of the trade center.

But before using a security force, customers also need to find a professional and reputable security service provider. 

Benefits of using professional security services at supermarkets and shopping malls?

When hiring a provider professional security service will ensure business operations The supermarket's operation is smooth, there are no problems of chaos and insecurity. The professional security company is responsible for implementing control measures in terms of people and goods to ensure the smooth operation of the supermarket:

 • Ensuring and maintaining security and order at shopping malls and supermarkets
 • Control staff, supermarket staff, supplier staff, marketing staff, ... according to supermarket regulations
 • Check whether the goods imported into the supermarket meet the standards
 • Check the flow of people visiting and shopping at supermarkets according to regulations
 • Register and control delivery suppliers and construction contractors at supermarkets
 • Key forces in fire prevention and fighting activities
 • Bảo vệ kho hàng, bảo vệ văn phòng ban quản lý siêu thị
 • Control supermarket staff to make sure not to bring goods out
 • Supervising customers not to eat, drink, or destroy goods in the supermarket without paying.

Shopping Mall Security Guard Services

Sekin Security Service Joint Stock Company will best meet the needs of customers who need to ensure security in the shopping mall.

Sekin Security always ensures that there is a plan of the safest and most suitable protection plan to both ensure the quality of service without excess manpower causing waste for customers.

Sekin security guards are a carefully selected and trained security force. Master the necessary operations for the shopping center: ensure on-site security, detect the risk of property loss, fire safety, monitor security through the camera room...

And especially with goals like shopping malls, Sekin's employees all understand customer service well, so that in addition to doing the right thing in ensuring security, but also taking care of customers with the most dedicated spirit. 

Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực bảo vệ, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại của Sekin Security sẽ đáp ứng những nhu cầu bảo vệ khắt khe nhất của quý khách hàng, quý đối tác. Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ nhằm phục vụ quý khách hàng, quý đối tác tốt hơn.

Our Services:


Bảo Vệ Yếu Nhân Và Sự Kiện của SEKIN Security
VIP & Event Security Services

Trong những dịp sự kiện được tổ chức bởi các công ty, tổ chức, cơ quan, … thường có sự tham gia có rất nhiều người. Nếu không có đội […]

Sekin Security
Private House Security Services

Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ SEKIN cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà riêng chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp an ninh ưu việt nhất […]

Building Security Guard Services
Building Security Guard Services

Sekin Security đang cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhiều tòa nhà ở các thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hạ Long… Dịch vụ của […]

Dịch Vụ Bảo Vệ Nhà Máy, Xí Nghiệp
Factories, Companies, Warehouses, Production and Business Facilities Security Services

Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ SEKIN cung cấp dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho xưởng, cơ sở sản xuất, cơ cở kinh […]

Construction Site Security Services
Construction Site Security Services

Sekin Security cung cấp dịch vụ bảo vệ công trường xây dựng, các công trình xây dựng tại tất cả các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, […]

Shopping Mall Security Guard Services
Shopping Mall Security Guard Services

Các Trung tâm thương mại hoặc các siêu thị lớn thường là những nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng sơ hở để đánh cắp hàng hóa, sản phẩm, thực […]

Sekin Security
Hospital Security Services

Hospitals are places where many people gather for medical examination and treatment and are often overloaded. In addition, the current social situation has many manifestations [...]

Sekin Security Banner
Private Bodyguard Services

Dịch vụ vệ sĩ riêng hay dịch vụ bảo vệ yếu nhân là một loại hình bảo an được phát triển mạnh mẽ ở rất nhiều quốc gia phát triển […]

Sekin Security
Cybersecurity Combining Human Expertise

Sekin Security đảm bảo rằng phù hợp hành động được thực hiện nhanh chóng trong trường hợp có báo động. Chúng tôi có thể nhận động báo từ tất cả […]

Sekin Security
Financial Institution & Bank Security Services

Bảo vệ ngân hàng là vị trí làm nhiệm vụ an ninh , đảm bảo an toàn trong ngân hàng. Cụ thể là bảo vệ tiền và toan bộ tài […]

dịch vụ bảo vệ áp tải, vận chuyển hàng hoá
Transport Escort Security Services

Dịch Vụ Bảo Vệ Áp Tải, Vận Chuyển Hàng Hoá của Sekin Security được hoạt động giữa sự phối hợp của các đơn vị công an trong cả nước chuyên […]

Sekin Security
School Security Services

Đôi nét về bác bảo vệ trường học trong hồi ức của những người trưởng thành Chắc hẳn quý khách hàng đang đọc bài viết này vẫn còn nhớ về […]