Hoàn Thành Công Tác Đảm Bảo An Ninh Sự Kiện – Kickfit Sport 15 Years Anniversary

Đảm bảo An ninh Sự Kiện _ Kickfit Sport (8)

Ngày 26/08/2023, đội ngũ vệ sĩ của SEKIN đã triển khai công tác đảm bảo an ninh sự kiện Kickfit Sport 15 Years Anniversary. Sự kiện được tổ chức tại Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Dịch vụ bảo vệ đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo sự thành công của sự kiện. Đặc biệt là những sự kiện có số lượng người tham gia đông sẽ rất cần đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự như: dịch vụ bảo vệ sự kiện hội chợ, dịch vụ bảo vệ sự kiện triển lãm, dịch vụ bảo vệ sự kiện hội nghị… Và SEKIN Security là cái tên được nhiều đơn vị tổ chức sự kiện gửi gắm sự tin tưởng và giao trọng trách quan trọng này.

Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực bảo vệ, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của Dịch Vụ Bảo Vệ yếu nhân, bảo vệ sự kiện của Sekin Security sẽ đáp ứng những nhu cầu bảo vệ khắt khe nhất của quý khách hàng, quý đối tác. Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ nhằm phục vụ quý khách hàng, quý đối tác tốt hơn.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *