HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

CCTV là gì? CCTV chính là viết tắt từ cụm từ tiếng Anh là Closed-Circuit Television dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Truyền hình Mạch Kín hay là hệ […]