Công Tác Tuần Tra, Kiểm Soát Của Nhân Viên Bảo Vệ

Công Tác Tuần Tra, Kiểm Soát Của Nhân Viên Bảo Vệ

Công tác tuần tra, kiểm soát là một nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ được giao tại mục tiêu công tác, đây là quá trình nhân viên dịch vụ bảo vệ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiến hành các biện pháp di chuyển kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn tại mục tiêu bảo vệ nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn những đối tượng tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an ninh an toàn mục tiêu công tác.

Giới hạn của hoạt động tuần tra, kiểm soát của nhân viên dịch vụ bảo vệ là trong khu vực địa bàn, mục tiêu thuộc phạm vi trách nhiệm phân công bảo vệ. Trong quá trình tiến hành nhân viên dịch vụ bảo vệ SEKIN được trang bị các công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như: đèn pin, bộ đàm, gậy tuần tra, đồ bảo hộ, …

Tuần tra, kiểm soát của nhân viên bảo vệ, dịch vụ bảo vệ là hoạt động công khai nhằm đảm bảo an ninh, tính nguyên vẹn của đối tượng, mục tiêu bảo vệ, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời những đối tượng có hành vi phá hoại tài sản của doanh nghiệp, cửa hàng.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát của nhân viên dịch vụ bảo vệ góp phần phòng ngừa, kịp thời xoá bỏ ý định xấu của các đối tượng, nhằm đảm bảo an toàn cho các con người, tài sản của khách hàng, của đối tác.

Nội dung tuần tra, kiểm soát của nhân viên dịch vụ bảo vệ gồm:

  • Nhân viên Bảo vệ tuần tra (nhà máy, công trường, kho vận, …) nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát nhân viên, khách hàng, công nhân, số lượng xe, các loại xe ra vào theo đúng nội quy công tác nghiệp vụ.
  • Bảo vệ tuần tra và bảo vệ canh gác có nhiệm đối chiếu chiếu giấy phép, chứng từ của các xe chở các trang thiết bị, nguyên vật liệu ra vào nhà máy, kho vận. Khi đi tuần tra, bảo vệ luôn mang theo các công cụ cần thiết như: đèn pin, bộ đàm, dùi cui, … tại các khu vực được giao nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện, bắt giữ, khống chế lập biên bản những người vi phạm nội quy và thực hiện ghi chép làm việc, báo cáo công việc hàng ngày với cấp quản lý trực tiếp tại mục tiêu. Đặc biệt lưu ý tuần tra các khu vực quan trọng như các kho vận chứa tài sản của nhà máy, những nơi có lỗ hổng ra vào nhà máy, văn phòng, kiểm tra xe bốc xếp hàng hóa tại kho…Tham gia công tác điều phối các phương tiện đi lại trong nhà máy.
  • Kiểm tra các cửa sổ, cửa ra vào, an toàn về điện khi nhân viên nhà máy ra về hết. Luôn nhắc nhở các công nhân viên tuân thủ các biện pháp an toàn lao động và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như ngăn ngừa các đối tượng có hành vi phá hoại tài sản.
  • Đối với trường hợp kiểm soát đối với xe vận chở đồ ra vào nhà máy mục tiêu của SEKIN bảo vệ cần ra hiệu xe dừng lại, thông báo và yêu cầu cho chủ xe biết được kiểm tra, kiểm soát những hàng hoá bên trong xe có liên quan đến kho nhà máy mục tiêu bảo vệ, điền thông tin chủ xe, giờ ra vào, số lượng hàng, biển kiểm soát và thông báo đến ban quản lý tại mục tiêu.

Những vấn đề cần chú ý trong tuần tra, kiểm soát  của nhân viên bảo vệ:

  • Nhân viên dịch vụ bảo vệ cần nhận thức đúng, đầy đủ vệ hoạt động tuần tra, kiểm soát. Để tiến hành có hiệu quả đòi hỏi nhân viên dịch vụ cần biết về nghiệp vụ. Nắm được mục đích, nội dung, yêu cầu phương pháp cách thức tiến hành, các kỹ năng cần thiết. Phân công vị trí hợp lý cho từng nhân viên bảo vệ và bổ sung các phương tiện cần thiết.
  • Trong quá trình tuần tra có phát hiện những đối gây hại xấu đến mục tiêu cần phải ngăn chặn kịp thời đối tượng nếu có phản ứng mạnh không chấp hành hợp tác cần phải áp chế đối tượng khẩn cấp bằng công cụ hỗ trợ được cấp quyền sử dụng, làm việc với khách hàng và bàn giao cho cơ sở có pháp lý để thẩm quyền giải quyết.
  • Quá trình tuần tra, kiểm soát phải từng theo đối tượng, lứa tuổi để xưng hô và đưa ra các yêu cầu phù hợp. Trong qua trình tuần tra nhân viên thấy những lỗ hỏng của ra vào cần phải báo cáo ngay với những người quản lý tại mục tiêu và túc trực ở khu vực đó liên tục đến khi được xử lí, phục hồi.

Kết thúc tuần tra, kiểm soát phải báo cáo kết quả công tác tuần tra qua nhóm zalo và với người quản lý. Rút ra những kinh nghiệm nâng cao trình độ nghiệp vụ và có trách nhiệm đối với công việc bảo vệ.

Thân Quốc Thiện – 22/04/2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *