Nhiệm Vụ Của Đội Trưởng Kiêm Nhiệm

Nhiệm Vụ Của Đội Trưởng Kiêm Nhiệm

Đội trưởng bảo vệ là người chỉ huy có trách nhiệm cao nhất trong việc bảo vệ mục tiêu, là người quản lý về số lượng và chất lượng, chịu trách nhiệm quản lý và điều động nhân viên theo yêu cầu. Chính vì vậy, một đội trưởng bảo vệ phải có những điều cơ bản sau đây:

          –  Tính chất: Phụ trách vị trí trong ca trực

          –  Có trách nhiệm cao với công việc, phải chịu được những áp lực công việc bởi đội trưởng thì lượng công việc và trách nhiệm rất cao, chính vì vậy phải kiên trì với mọi vấn đề.

          –  Chịu trách nhiệm, đôn đốc, kiểm tra công việc và nhiệm vụ của nhân viên tại mục tiêu, bằng phương pháp hai tiếng kiểm tra đôn đốc một lần dựa trên kế hoạch phân công công tác của từng vị trí mà nhân viên đó đảm nhiệm.

          –  Lập báo cáo về tình hình an ninh trật tự và phương hướng hoạt động của lực lượng bảo vệ hàng ngày hàng tuần, hàng tháng với các phòng ban liên quan Phòng nghiệp vụ, BGĐ công ty

          –  Giám sát tình hình an ninh trật tự chung tại mục tiêu báo cáo tới ban lãnh đạo công ty.

          –  Đội trưởng tại mục tiêu sẽ báo cáo, họp giao ban với ban chỉ huy phòng nghiệp vụ bảo vệ của công ty bảo vệ SEKIN về tình hình an ninh trật tự tại mục tiêu mình quản lý nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng bảo vệ.

          –  Duy trì hoạt động nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ luôn được hoàn thành.

          –  Kết hợp và cộng tác chặt chẽ với phòng hành chính, phòng quản lý an toàn (HSE) và nhân sự của của mục tiêu để cải tiến các biện pháp an ninh trong mục tiêu.

          –   Phối kết hợp với cơ quan chủ quản giải quyết các vụ việc xảy ra tại mục tiêu.

          –   Có khả năng tiến hành di tản khẩn cấp khi có sự cố xảy ra tại mục tiêu.

          –   Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ tại mục tiêu.

          –   Đào tạo PCCC hàng tuần tại mục tiêu

          –   Chịu trách nhiệm nhận xét đánh giá những nhân viên làm việc tại mục tiêu.

          –   Phải thường xuyên liên lạc, báo cáo kịp thời với cơ quan chủ quản, đúng chức năng đúng quy trình.

          –  Thường xuyên hỗ trợ cho vị trí chủ chốt vào thời gian cao điểm.

          –  Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các vị trí trực và khu vực trọng điểm để phát hiện xử lý kịp thời các sự cố bất thường xảy ra .

–  Phải kiểm soát chặt chẽ việc duy trì ca trực  để phát hiện kịp thời những vấn đề và cần sửa những khuyết điểm trong ca trực đó. Khi đội trưởng vắng mặt tại mục tiêu bảo vệ thì phải giao lại cho ca trưởng là người có đủ khả năng thay thế mình quản lý và xử lý những công việc liên quan.

Nguyễn Bá Trung – 14/04/2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *